Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons! We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 

Voor vragen aan het bestuur:

  • secretarishallelujaanjum@gmail.com

Voor vragen aan de penningmeester:

  • Penningmeesterhallelujaanjum@gmail.com

Wilt u ons financieel steunen, maak dan een gift over op ons rekeningnummer:

NL60 RABO 0346 1646 21

t.n.v. Christelijk Fanfarecorps Halleluja

Uw gift is van harte welkom, en wij zijn u er erg dankbaar voor!