Geschiedenis

Foto geschiedenisIn 1907 besluiten 17 leden van de Jongelingsvereniging een Christelijk muziekkorps op te richten. Men start als fanfarekorps onder de naam ‘Halleluja’. De betekenis hiervan staat hoog in het vaandel. Het repertoire bestaat dan ook alleen uit psalmen en gezangen. Tot ergernis van de voorzitter/secretaris verschijnen al spoedig de eerste marsen op de lessenaars. Waar moet dit toe leiden?

Het ledental groeit gestaag. Uit de lagere afdelingen weet men op te klimmen tot de Super Ere-afdeling. Daarin worden zelfs 1ste prijzen behaald. ‘Halleluja’ behoort tot één van de beste muziekverenigingen in Friesland.

Dan een periode van terugval. Rond 1970 slechts 19 leden om Halleluja’s vaandel hoog te houden. Het leerlingenaanbod is minimaal, want de jeugd toont geen enkele belangstelling. Maar … men zet door!

Anno 2020 is ‘Halleluja’ weer een bloeiende vereniging met ongeveer 30 leden onder leiding van Gouke Gerben Wielenga.