Vroege zomerstop voor Halleluja

Per 1 juli versoepelen de maatregelen voor amateurmuziekverenigingen. Het KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) heeft samen met de overheid een protocol ontwikkeld om het mogelijk te maken om weer te gaan repeteren. Het belangrijkste voor ons uit dit protocol is het volgende:

Repetities binnen en buiten
Zittende activiteiten mogen binnen en buiten worden hervat met een onbeperkt aantal mensen. Voor binnenactiviteiten blijven de voorwaarden genoemd in het model-protocol van de KNMO van kracht (o.a. blazers binnen houden 2 meter afstand en niet blazers (slagwerkers, strijkers e.d.) 1,5 meter afstand). Buiten geldt voor iedereen dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden.
● Bij een onbeperkt aantal mensen is het noodzakelijk te weten wie aanwezig zijn. Er moet voor iedereen een vaste zitplaats zijn en er dient vooraf een gezondheidscheck gedaan te worden.
● Als er geen sprake is van een vaste zitplaats of er wordt niet gereserveerd of er wordt geen gezondheidscheck gedaan, mogen maximaal 100 mensen binnen aanwezig zijn.

Concerten binnen en buiten
Als iedereen een vaste zitplaats heeft, er vooraf is gereserveerd en er een gezondheidscheck is gedaan, geldt er geen maximum aan het aantal bezoekers. Daarbij moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden. Mensen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten.
Als er geen sprake is van een vaste zitplaats of er wordt niet gereserveerd of er wordt geen gezondheidscheck gedaan, mogen maximaal 100 mensen binnen en 250 mensen buiten worden toegelaten. Daarbij moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden. Mensen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten.

In de hiervoor genoemde situaties (concerten) adviseren wij vooraf in overleg te gaan met de gemeente.

Gezien het seizoen in juli bijna afgelopen is, repeteren wij dit seizoen niet meer. We starten weer na de zomervakantie.