Volle kerk Anjum met Volkskerstzangdienst

Afgelopen zondag (16 december) zat de kerk in Anjum vol tijdens de volkskerstzangdienst. De samenwerking tussen de fanfare Halleluja Anjum, het koor de Kolkensjongers en organist Wierdina Dijkstra was zeer geslaagd. Het was een middag met veel samenzang en kerstmuziek. Daarbij werd het kerstverhaal verteld via een vlog, waarin Jozef en Maria op zoek gingen naar een plaats om te slapen in Anjum. Hierbij werd duidelijk dat Anjum ook veel acteer talent herbergt!